10 february 2022

ความสำคัญของแพคเกจจิ้งใส่อาหาร

แพคเกจจิ้งใส่อาหารที่มีคุณภาพสูงเป็นส่วนสำคัญในการถนอมอาหารลดการใช้สารกันเสียในอาหาร ลดขยะที่เกิดจากอาหาร และช่วยเพิ่มยอดขายให้กับอาหาร อีกทั้งแพคเกจจิ้งใส่อาหารป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายทั้งทางเคมีและทางกายภาพและป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนจากจุลินทรีย์ อากาศ ความชื้นและสารพิษซึ่งป้องกันไม่ให้เกิดการเน่าเสียหรือรั่วซึม โดยแพคเกจจิ้งใส่อาหารมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมอาหารในด้านความปลอดภัยและด้านการตลาดดังนี้

ป้องกันการปนเปื้อนและความเสียหาย
ผลิตภัณฑ์อาหารต้องไม่มีการปนเปื้อนหรือเกิดความเสียหายในระหว่างการขายนอกจากนี้แพคเกจจิ้งใส่อาหารยังต้องมีความทนทานมากพอ:

·        ปกป้องอาหารตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงร้านค้าและผู้บริโภค
·        ป้องกันอาหารจากความชื้นและการปนเปื้อน

แพคเกจจิ้งใส่อาหารที่เป็นกล่องบางชนิดจะมีช่องพลาสติกที่ช่วยให้แพคเกจจิ้งมีความทนทานเช่น แพคเกจจิ้งเบเกอรี่ ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเห็นสินค้าภายในก่อนการซื้อสินค้าและสามารถมองเห็นด้วยว่าสินค้าที่อยู่ภายในไม่ได้เกิดความเสียหาย

คงความสดใหม่ของอาหาร
ไม่ว่าอาหารอาหารนั้นๆ จะถูกส่งมาจากสถานที่ใดบนโลกก็ตาม เทคโนโลยีในการผลิตแพคเกจจิ้งใส่อาหารก็สามารถช่วยคงความสดใหม่ของอาหารจนกว่าอาหารจะถึงมือผู้บริโภคได้โดยทางผู้ผลิตต้องเลือกแพคเกจจิ้งใส่อาหารที่มีความเหมาะสมกับอาหารชนิดนั้นๆ เพื่อให้อาหารคงความสดใหม่และคงคุณภาพอยู่ได้

ใช้แสดงข้อมูลที่มีความสำคัญ
แพคเกจจิ้งใส่อาหารเป็นส่วนที่เราสามารถดูวันหมดอายุ, ส่วนผสม,และข้อมูลทางโภชนาการก่อนตัดสินใจซื้ออาหาร หน่วยงานต่าง ๆที่เกี่ยวข้องจึงกำหนดให้ต้องระบุรายละเอียดเหล่านี้ลงบนแพคเกจจิ้งใส่อาหารเพื่อให้ผู้บริโภคที่มีข้อจำกัดด้านอาหาร, แพ้อาหาร, หรือมีภาวะสุขภาพอื่น ๆ ทราบได้ว่าอาหารนั้น ๆมีส่วนผสมอะไรบ้างก่อนตัดสินใจซื้อ 

ยืดอายุของอาหาร
การเลือกใช้แพคเกจจิ้งใส่อาหารที่เหมาะสมช่วยยืดอายุของอาหารแต่แพคเกจจิ้งใส่อาหารที่ไม่มีคุณภาพจะทำให้อาหารเน่าเสียเร็วและส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภคได้คนส่วนใหญ่เชื่อว่าหากเก็บอาหารที่แห้งและเย็นหรือเก็บไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิต่ำจะช่วยยืดอายุของอาหารได้แต่ความจริงแล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไปเพราะอาหารที่อยู่ภายในยังสามารถเน่าเสียได้หากทำปฏิกิริยากับออกซิเจน ดังนั้นต้องเลือกแพคเกจจิ้งใส่อาหารที่มีความเหมาะสมกับอาหารแต่ละชนิดเพื่อป้องกันไม่ให้อาหารสัมผัสกับอากาศ และทำให้อาหารอยู่ได้นานขึ้น

ช่วยเพิ่มยอดขาย
เราทราบกันดีว่าแพคเกจจิ้งใส่อาหารที่มีความสวยงามจะช่วยเพิ่มยอดขายของอาหารมากกว่าการใช้แพคเกจจิ้งใส่อาหารแบบธรรมดาๆ เช่น การใช้กล่องกระดาษใส่อาหารสวย ๆ  โดยยิ่งแพคเกจจิ้งใส่อาหารมีความสวยงามสะดุดตามากเท่าไหร่ก็ยิ่งดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้มากเท่านั้น เป็นการทำการตลาดในรูปแบบหนึ่งและช่วยเพิ่มยอดขายให้กับคุณได้

แหล่งที่มา
https://www.omicsonline.org/conferences-list/importance-of-food-packaging
https://www.ptpackaging.com/blog/importance-of-product-packaging-in-the-food-industry/
https://packagingrevolution.net/5-reasons-why-right-packaging-is-important-for-food-safety/

สอบถามเพิ่มเติม

บทความที่น่าสนใจ